Дилерски систем.

FAQ -Најчешће постављена питања.


Како је могуће зарадити новац?

Зарадити новац у овом систему је стварно врло једноставно. Довољно је сместити дилерску URL адресу на неком видљивом месту и искористити искуства наведена под линком Максимално повећај своју добит.

Назад.

Сместио сам баннер на мој wеб и још увек ми није додељена никаква провизија. Да ли није настала грешка с Ваше стране?

Не мораш се плашити да Ти нека провизија неће бити приписана због грешке с наше стране. Постоји више могућих разлога због којих Ти још увек није приписана никаква провизија. То може бити, на пример, слаба посећеност Твог wеба (мање од 100 људи дневно) или си сместио банер на Твоје странице пре кратког времена (људима траје неко време док заврше тест) или, што је најчешћи разлог, реклама је смештена на неодговарајућем месту на wеб страници (линк се налази на слабо видљивом месту или је Твој wеб претрпан разном рекламом или је линк приказан у неодговарајућем облику – ако си сам креирао овај линк.) У сваком случају препоручујем Ти да у вези са решењем Твог проблема прочиташ све информације наведене под линком Максимално увећај своју добит.

Назад.

Коклико могу зарадити за један клик?

Висина Твоје зараде по једном клику зависи, пре свега, од Тебе. Ми смо урадили све да Ти можеш зарадити што више и ја сам уверен да уколико посветиш обликовању Твоје рекламе макар мало времена, то ће сигурно врло позитивно утицати на Твоју зараду. Сви савети и искуства која Ти желимо понудити наведени су под линком Максимално увећај своју добит.

Назад.

Како ћу сазнати колико је успешна моја реклама?

Успешност Твојер рекламне активности зависи посебно оо вредности односа за конверзију коју ћеш наћи под линком Укупан преглед. Однос конверзије Ти показује колико је процената људи који су кликнули на Твој рекламни линк стварно извршило плаћање. На однос конверзије па и на висину Твоје зараде можеш утицати и Ти, и то конкретним обликовањем линка за Твоју дилерску URL. Ради побољшања успешности Твоје рекламе прочитај све информације наведене под линком Максимално увећај своју добит. Ако желиш сазнати како се променила успешност Твоје рекламе, упореди данашњи и укупни однос конверзије (ситна одступања понекад зависе и од дана у седмици, временских прилика у земљи у којој рекламираш странке закупопримца, да ли су у земљи рекламе празници итд.)

Назад.

Придобио сам већ десет дилера, а још увек нема никакве провизије. Како је то могуће?

То није ништа необично. То што се нетко регистровао у дилерски систем, још не значи да је постао дилер. На то можеш утицати помоћу информација приложеним под наведеним линком преко којег се трудиш да придобијеш дилере као и тиме да ћеш им објаснити да рекламирају сам IQ Тест а не дилерски систем јер од рекламе дилерског система не остварујеш никакве приходе.

Назад.

Шта могу направити за побољшање резултата моје рекламне активности?

За побољшање резултата своје рекламне активности можеш предузети следеће кораке:

 1. максимално повећати постотак односа конверзије (Mаксимално увећај своју добит)
 2. сместити рекламни линк на највидљивијем месту на Твојој wеб страници
 3. повећати посећеност wеб странице на којој је смештен рекламни линк
 4. допунити рекламу и тражењем нових дилера и пазити да не долази до међусобног негативног утицаја појединачних реклама (што боље информисати дилере о Твојим искуствима из рекламе)
 5. размислити о томе на којим видљивим местима можеш сместити свој рекламни линк (као, на пример, и изван своје wеб странице) и сместити га – користити различите могућности рекламе

Назад.

Шта све могу рекламиратги?

Можеш рекламирати сам пројект IQ Тест или дилерски систем. Рекламирањем пројекта IQ Тест можеш се обратити било коме и остварити већу зараду у краћем временском року. Рекламирањем дилерског система можеш се обратити само људима који ће моћи рекламирати пројект IQ Тест и остварити тако већу зараду у дужој временској перспективи, а осим тога ћеш моћи да завшиш рекламу у будућности и даље остваривати зараду.

Оба облика рекламе можеш вршити истовремено, само пази да не дође до међусобног негативног утицања једног облика на други.

Назад.

Шта су референтне провизије?

Преко Твоје дилерске URL адресе имаш могућност да се обраћаш људима који желе учествовати у рекламирању пројекта IQ Тест (дилере). Референтне провизије добиjаш за сваког посетиоца који је извршио уплату а који долази преко дилера који се укључио у систем преко Твог рекламног линка. Износ референтне провизије наведен је под линкомУкупан преглед.

Назад.

Како могу затражити исплату моје провизије?

Прво је неопходно да исправно и истинито попуниш све Твоје личне податке у обрасцу под линком Твоји подаци ". Препоручујем Ти да одабереш исплату провизија на темељу склопљеног уговора о закупу wеб простора (уколико ниси обвезник ПДВ-а) јер за цели период трајања нашег пословног односа довољан је један једини уговор, и осим тога нема чекања док добијемо Твоју фактуру која мора бити испостављена за сваку појединачну исплату провизије. Затим одабери начин исплате провизије – препоручујем Ти да одабереш исплату провизије преносом на Твој банкарски рачун. Предност овог начина исплате је брзина и, посебно, најнижи трошкови уплате.

Уколико желиш да Ти се провизије исплаћују на темељу потписаног уговора:

 1. попуни постепено личне податке у обрасцу под линком "Твоји подаци"
 2. одабери варијанту сарадње "Дилерски уговор"
 3. испиши уговор под линком "Исплате провизија" у уговору попуни место и датум потписа и пошаљи нам потписан уговор на адресу наведну у уговору
 4. чим евидентирамо овај уговор, што зависи углавном од тога када ће нам пошта уговор доставити, онда ћемо за Тебе под линком "Исплате провизије" креирати тастер "Затражи исплату провизије" на коју можеш кликнути чим буде Твој зарађени износ већи од минималног износа за исплату провизије, с тим да ће Ти новац бити послат у року од недељу дана када си кликнуо на овај тастер – пре него што кликнеш на овај тастер одабери начин исплате провизије (препоручујем Ти да одабереш исплату провизије преносом на Твој банкарски рачун)

Уколико желиш да Ти се провизије исплаћују на темељу испостављене фактуре:

 1. попуни постепено личне податке у обрасцу под линком "Твоји подаци"
 2. одабери варијанту сарадње "Фактурисање дилерских удела "
 3. одабери начин исплате провизија (препоручујем Ти да одабереш исплату провизије преносом на Твој банкарски рачун)
 4. чим износ Твоје зараде постигне макар висину минималног износа за исплату провизије, кликни на тастер"Затражи исплату провизије" и у прегледу исплата провизија ће бити креирана белешка о исплати тастером "TISK" кликом на овај тастер ћеш исписати фактуру – фактуру потпиши, стави Твој печат и пошаљи нам је на адресу наведену на фактури
 5. Твоју провизију ћемо Ти послати у року од недељу дана од датума пријема фактуре у наш систем за евидентирање фактура, што зависи посебно и од тога када ће нам пошта доставити Твоју фактуру

Назад.

На који начин ћете ми исплатити мој новац?

Ти сам одлучи на који начин желиш да Ти исплаћујемо Твоје провизије. Препоручујем Ти пренос новца на банкарски рачун на темељу склопљеног уговора (уколико ниси обвезник ПДВ-а). То је најбржи и најјефтинији начин исплате провизија.

Назад.

Када могу очекивати да ће ми бити исплаћен мој новац?

То зависи само од тога који начин исплате одабереш и на темељу чега желиш да Ти се исплаћују провизије. Ако се одлучиш за пренос провизија на банкарски рачун на темељу склопљеног уговора о закупу wеб простора (уколико ниси обвезник ПДВ-а) новац ће Ти бити приписан на рачун у року од недељу дана од тренутка када кликнеш на тастер "Затражи исплату провизије". Бржи и јефтинији начин исплате не постоји

Назад.

У којој валути ће ми бити исплаћен новац?

Провизије ће Ти увек бити исплаћене у валути земље у којој рекламираш овај пројект. Једини изузетак је ако вршиш рекламу истовремено у две земље. У таквом случају нам јави и-мејлом на адресу

Назад.

Који начин исплате провизија ми препоручујете?

Далеко најбољи начин исплате провизија је плаћање преносом на банкарски рачун на темељу склопљеног уговора (уколико ниси обвезник ПДВ-а). Овај начин је најјефтинији и најбржи.

Назад.

Која је минимална свота за исплату?

Минималан износ за исплату провизије је 1000 RSD.

Назад.

Када и на који начин могу завршити међусобну сарадњу?

Сарадњу са нама можеш завршити у било којем тренутку трајања нашег пословног односа. Уколико ниси склопио уговор са нама, ниси ни дужан да нас обавестиш о завршетку сарадње. Међутим, уколико си са нама склопио уговор, неопходно је дан нам пошаљеш писани отказ уговора.

Назад.

Да ли ћу изгубити све досад зарађене провизије ако се одлучим да завршити нашу сарадњу?

Uk Уколико износ Твоје зараде одговара најмање минималном износу за исплату провизије, онда ћемо Ти овај износ, наравно, платити и након завршетка наше сарадње.

Назад.

Да ли ми се исплати да склопим уговор са Вама?

То је сигурно пуно боље него да прибавиш дозволу за обављање промета и да сваке године подносиш поресу пријаву. Али то важи само под условом да ниси обвезник ПДВ-а!

Назад.