Дилерски систем.

Максимално увећај своју добит.

Рекламирање овог пројекта састоји се у смештању дилерске URL адресе у облику рекламног линка на неко видљиво место на wеб страници.

И на штa можеш Ти утiцати?

:На оно што ћеш рекламирати

:На оно где и како ћеш рекламирати

Многи дилери креативно креирају wеб странице, укључују нас у рекламне кампање, и то им се исплати.


Рекламирање пројекта IQ Тест:

 1. рекламирање пројекта IQ Тест ће Ти омогућити да за кратко вријеме зарадиш више новаца
 2. Твој је циљ је да што већи број посетиоца wеб странице кликне на рекламни линк и искористи услугу пројекта IQ Тест (zaplatilo)
 3. припремили смо дневне и укупне статистике које ће Ти омогућити праћење резултата рекламе и постепено повећавати Твоју добит
 4. препоручљиво је објаснити посетиоцима Твоје wеб странице предности пројекта IQ Test:
  • у пројекту су евидентиране статистике појединачних земаља ЕУ тако да посетилац који прође тест може помоћи односно повећати статистички резултат своје земље и упоредити своју интелигенцију с просечним резултатом у осталим земљама
  • ради постизања што тачнијиих резултата на располагању су тестови за тестирање разних врста интелигенције (урођена интелигенција, нумеричка интелигенција, просторна интелигенција итд.)
 5. уколико не успеш у рекламирању пројекта IQ Тест, у сваком случају - препоручујем Ти да пробаш рекламу дилерског система
 6. ако желиш, можеш истовремено рекламирати пројект IQ Тест и дилерски систем, међутим, препоручљиво је одвојити рекламу пројекта IQ Тест и дилерског система тако да један посао не ограничава други. Врло је важно одредити циљну групу за сваку врсту рекламе и према томе обликовати и текст који води до рекламног линка (на пример линk "За wеб мастере").

Назад.

Реклама дилерског система:

 1. јединствена предност ове рекламе састоји се у томе да преко ње можеш зарађивати чак и ако завршиш своје активности у овом систему и можеш зарађивати у дужој временској перспективи
 2. Твој циљ би требало да буде што већи број Твојих дилера који рекламирају IQ Тест јер од рекламирања дилерског система немаш никаквих прихода (то можеш остварити тако да уз Твој рекламни линк ставиш добро састављен информативни текст)
 3. свима који желе да рекламирају дилерски систем препоручујем да испробају рекламу IQ Тест како би сазнали какав облик рекламе најбоље функционише да би могао корисним саветом помоћи својим дилерима како требају да рекламиарју IQ Тест
 4. посетиоцима Твоје wеб странице који покажу интерес за рекламу IQ теста најбоље ћеш помоћи ако саставиш листу јасно формулисаних упутстава и савета који ћем им помоћи у реклами (немој потценити информације за које сматраш да су тако јасне да о њима не треба говорити)
 5. међутим, преостаје још један разлог због којег реклама дилерског система није тако корисна као реклама IQ Теста, и то да се морамо поуздати у способности других
 6. ако желиш, можеш истовремено рекламирати пројект IQ Тест и дилерски систем, међутим, препоручљиво је одвојити рекламирање пројекта IQ Тест и дилерског система тако да један посао не ограничава други. Врло је важно одредити циљну групу за сваку врсту рекламе и према томе обликовати и текст који води до рекламног линка (на пример, линк "За Web mastere ").

Назад.

Гдје можеш рекламирати пројект IQ Тест или дилерски систем:

 1. једно од најчешће коришћених места за рекламу јесу wеб странице дилера, међутим, ако немаш своју wеб страницу, то још не значи да неможеш зарадити рекламирањем нашег пројекта (много људи данас активно креира wеб странице ради подршке и проширења рекламе)
 2. врло омиљен начин рекламе је ширење информација преко и-мејла - тако можеш укључити Твоје пријатеље у дилерски систем или пројект IQ Тест ако им пошаљеш рекламни линк преко и-мејла (врло ефективни су потписи у и-мејлу; ови потписи су наведени у заглављу и-мејла и обично садрже 5-10 редака информација за контакт који се аутоматски стављају на крај (понекад и горе) послатог и-мејла)
 3. ако си креативан човек, можеш за рекламу користити разне форуме, просторе за објаву информација и chat-ове у којима можеш учествовати
 4. поред тога можеш тражити људе преко комуникацијских канала као што су IRC, ICQ, MSN и разговарати са њима о пројекту IQ Тест или o дилерском систему
 5. уколико желиш значајније доприниети побољшању рекламе и ако имаш талента за писање текстова, пробај да напишеш PR чланак о пројекту IQ Тест или о дилерском систему (многи on-line часописи и инфо-портали су већ објавили такве чланке); најбоље је написати један PR чланак објективно у односу на друге субјекте
 6. off-line свет је понекад прикладнији за рекламу него on-line средина – упознај сa пројектом IQ Тест или дилерским системом чланове Твоје породице, пријатеље и људе који редовно сурфају по Интернету

Назад.

Облик рекламног линка:

Облик рекламног линка се не може свугде мењати према жељи, међутим, ако имаш могућност избора, препоручујем Ти да даш предност текстуалном линку пред банерима. Текстуални линк је најбоље укључити у неки занимљиви PR чланак или га допунити кратким пратећим тесктом и одвојити га од околног текста (на пример, као овде).

За Твоју wеб страницу је најбоље ако што боље осмислиш Твој рекламни линк. Уколико не желиш да сам креираш рекламни линк, можеш одабрати неки од унапред припремљених линкова.

Назад.

Како оптимизовати рекламне кампање:

 1. Рекламни линк је најбоље сместити на веома посећену страницу у склопу Твојих wеб страница или на страницу на којој људи проводе највише времена. Посећеност појединачних wеб страница можеш сам проценити или искористити аналитички инструмент Google Analytics.
 2. Препоручљиво је сместити дилерску URL у облику текстуалног линка у неки чланак који посетиоци Твоје wеб странице сматрају занимљивим и који често читају.
 3. Најбоље је ако сам осмислиш Твој текстуални линк да би најбоље одговарао „духу“ Твоје wеб странице.
 4. Препоручљиво је одвојити рекламу пројекта ИQ Тест од дилерског система тако да један посао не ограничава други. Врло је важно одредити циљну групу за сваку врсту рекламе и према томе обликовати и текст који води до рекламног линка (на пример линк "За webmastere ").
 5. Однос конверзије па и Твоја зарада до знатне мере зависе од квалитети текста наведнеог поред Твог рекламног линка (линк можеш, на пример, допунити информацијама о Твом личном искуству с предметном проблематиком)
 6. Текстуални линк би требало да буде укључен у PR чланак и да се разликује бојом од околног текста (на пример, као овде)
 7. ако желиш, можеш истовремено рекламирати пројект IQ Тест и дилерски систем, међутим, препоручљиво је одвојити рекламирање пројекта ИQ Тест од дилерског система тако да један посао не ограничава други. Врло је важно одредити циљну групу за сваку врсту рекламе и према томе обликовати и текст који води до рекламног линка (на пример webmastere).
 8. Врло је важно и то да Твоја wеб страница не буде претрпана рекламом јер онда нећеш зарадити више, већ обрнуто.

Назад.