О IQ тестовима

Што је интелигенција и како се тестира?

Под интелигенцијом подразумева се способност решавања ново насталих и сложених ситуација помоћу искустава, исправног повезивања чињеница и схватања контекста као и способност прилагођавања. Интелигенција се изражава помоћу IQ односно интелигенцијског квоцијента који изражава релативан степен интелигенције човека у односу на интелигенцију осталих људи. Код деце интелигенција се мери као однос процењене менталне старости према њиховој календарској старости, и то на основу задатака које могу да свладају деца одређене старости. Код одраслих лица интелигенција се мери у зависности од нивоа интелигенције предметног појединца у односу на просечне резилтате популације.

Што о Вама каже Ваш IQ коефицијент?

  • више од 140 – Ви сте генији! Бежите у Мензу, имате све претпоставке за обављање креативне делатности.
  • 120-140 – Јако сте интелигентни! Бићете врло успешни у животу.
  • 110-120 – Ваша интелигенција је благо натпросечна. Ако будете напорни, можете бити врло успешни.
  • 90-100 – Спадате у већину. Ваша шанса су средње захтевни задаци.
  • 80-90 – Ваша интелигенција је мало испод просека. Успехе мођете постићи углавном у подручју мануелних занимања.
  • испод 80 – Ништа нарочито, пустите тестове, немојте више покушавати. Будите сретни што сте завршили макар основну школу.

А како Ви стојите са интелигенцијом?

Тестирајте Вашу интелигенцију и видећете.