Дилерски систем.

Услови сарадње.

Ко (Власник домена):

Компанија I&Q GROUP, spol. s r.о., MB: 27488268, са седиштем Троилова 12, Праха, поштански број 108 00, Чешка република

Cо:

нуди могућност редовних месечних провизија које могу бити чак и више од Твоје садашње месечне плате на послу

Коме (Diler):

свима који имају одговарајуће могућности или корисне идеје

О чему се ради:

реклама пројекта који се налази на URL http://rs.online-iq-tests.com/ или удружење људи који рекламирају овај пројект који се налази на URL http://rs.online-iq-tests.com/dealer-area/ (дилерски систем)

На који начин:

нпр. смештањем URL с јединственим ID Dilera који ће дилеру бити додељен након извршене регистрације, и то на wеб страници дилера или преко рекламних система; можете измислити било какав креативан начин рекламе (детаљнија упутства и савети су на располагању након извршене регистрације под линком Максимално увећај своју добит)

И то под следећим условима:

 • рекламу може радити било тко
 • одговорност за рекламу сноси само дилер
 • за све особе које плате услугу IQ теста а које долазе преко рекламног линка добијају право на провизију дилер и особа преко које се дилер укључио у систем, с тим да су провизије наведене у корисничком делу после извршене регистрације (на првој страници, под линком "Укупан преглед")
 • Власник домена је дужан да исплати те провизије – у случају исплате провизија на темељу склопљеног уговора – у року од недељу дана од датума када је дилер кликнуо на тастер Затражи исплату провизије. и у случају плаћања по фактури провизија се исплаћује у року од недељу дана од датума када је фактура поштом достављена власнику домена, с тим да фактура мора бити снабдевена својеручним потписом и мора садржавати све битне елементе књиговодствене исправе
 • провизије се могу исплаћивати и на темељу склопљеног уговора о закупу wеб простора ( узорак ) и према потреби дилера и на темељу испостављене фактуре чији је облик точно дефинисан у систему ( узорак ) (за цели период трајања нашег пословног односа потребно је склопити само један уговор, док се фактура испоставља посебно за сваку појединачну исплату провизије)
 • минимални износ за исплату провизије је 1000 RSD
 • за испуњавање пореских обвеза дилера гарантује само дилер којем су провизије исплаћене

Новац може бити исплаћен само на следеће начине:

а) Преко on-line новчаника (Moneybookers):

 • за овај начин исплате провизије дилеру се зарачунава трошак од 70 RSD
 • уколико желиш искористити овај начин исплате провизија и ако немаш отворен кориснички рачун код Мoneybookers, можеш се регистровати под следећим линком https://www.moneybookers.com/ .
 • претпостављени термин приспиећа новца дилеру је дан када је новац послат (власник домена ни у ком случају не гарантује овај термин приспећа новца)

б) Поштанском уплатницом (PV):

 • за овај начин исплате провизије дилеру се зарачунава трошак од 850 RSD
 • претпостављени термин када ће поштанска уплатници бити достављена дилеру је недеља дана од датума слања новца (власник домена ни у ком случају не гарантује овај термин приспећа новца)

c) Пренос провизије на Твој банкарски рачун:

 • за овај начин исплате провизије дилеру се зарачунава трошак од 700 RSD
 • претпостављени термин приспиећа новца дилеру је пет дана од датума слања новца (власник домена ни у ком случају не гарантује овај термин приспећа новца)
 • Власник домена исплаћује провизије, на темељу склопљеног уговора, без ПДВ-а (овај начин исплате, дакле, није прикладан за обвезнике ПДВ-а)
 • Дилер може бити и особа која нема сопствену wеб страницу уколико осмисли други одговарајући начин рекламе; одговорност за рекламу у случају таквог начина рекламе сноси само дилер
 • Власник домена може било када затражити од дилера његову и-мејл адресу

Заштита личних података:

Токком наше сарадње у вези са рекламом може доћи до међусобне размене личних података (име, адреса, телефон, и-мејл, МБ и слично). Ови подаци се сматрају поверљивим, с тим да приступ тим подацима имају само субјекти који на овај начин међусобно размењују личне податке. Обе уговорне странке се обавезују да неће пружити те податке трећим особама, и то у било каквом облику (у штампаном облику, у електронском облику и слично), осим разних статистичких прегледа према којима није могуће утврдити идентитет конкретне особе. Власник домена поред тога задржава право да обави анализе и да прати понашање других субјеката укључених у рекламу пројекта и евентуално да преда резултате анализе трећим особама, али само у облику статистичких података према којима није могуће утврдити идентитет конкретне особе.

Подршка:

Комерцијална питања:

Техничка питања: